Zmiany w JPK 2020 - co warto wiedzieć?

Zmiany w JPK – co warto wiedzieć?

Fiskus posiada różne instrumenty, które umożliwiają identyfikowanie nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT i ściganie oszustów podatkowych. Jednym z takich narzędzi jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK), czyli dokument elektroniczny przesyłany przez przedsiębiorców organom podatkowym, a zawierający informacje o operacjach gospodarczych prowadzonych w danym okresie. Choć eksperci już teraz oceniają to narzędzie bardzo dobrze, Ministerstwo Finansów chce je nadal rozwijać, dzięki czemu ma być jeszcze skuteczniejsze.

Jak podaje resort finansów, w okresie od stycznia do sierpnia ubiegłego roku Krajowa Administracja Skarbowa dzięki analizie plików JPK ujawniła rozbieżności dotyczące kwoty 8,7 mld zł. Udoskonalenie tego narzędzia ma jeszcze bardziej zwiększyć skuteczność organów podatkowych w wykrywaniu nieprawidłowości. Zmiany JPK wejdą w życie już w tym roku. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

JKP na dotychczasowych warunkach

Jednolity Plik Kontrolny jest elektronicznym dokumentem, w którym przedsiębiorca zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Taki dokument tworzy się poprzez zaciągnięcie danych ze stosowanych przez przedsiębiorcę programów księgowych, uwzględniając informacje z: podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, ksiąg rachunkowych oraz faktur. Pobrane dane przesyłane są do organów podatkowych w ustandaryzowanym formacie oraz układzie.

Obowiązek informacyjny przedsiębiorców względem fiskusa nie ogranicza się do przesyłania JPK. Obecnie konieczne jest też dostarczanie deklaracji VAT. Dla vatowców, którzy rozliczają się miesięcznie, deklaracja przesyłana jest na druku VAT-7, w przypadku vatowców rozliczających się kwartalnie VAT-7K, a w przypadku transakcji, dla których płatnikiem jest nabywca VAT-27.

Co ulegnie zmianie?

Ustawodawca postanowił, że dotychczas składane deklaracje VAT oraz JPK w obecnej formie zostaną zastąpione jednym dokumentem – nowym Jednolitym Plikiem Kontrolnym poszerzonym o informacje umieszczane na deklaracjach VAT. Obowiązek przesyłania do organów podatkowych takiego dokumentu wchodzi w życie już 1 kwietnia bieżącego roku. Początkowo zostaną nim objęci duży podatnicy, to znaczy przedsiębiorcy, którzy zatrudniają ponad 250 osób, a ich obroty przekraczają 50 mln euro lub zatrudniają 250 osób, a suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro. Z dniem 1 lipca 2020 r. obowiązek przesyłania JPK_VAT będzie dotyczył również średnich i małych przedsiębiorców.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, JPK_VAT będzie podzielone na część ewidencyjną i deklaracyjną. Jak będzie wyglądał taki dokument? – Można to sprawdzić w opublikowanym niedawno rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019r. poz. 1988), które zostało uzupełnione o objaśnienia dotyczące sposobu wykazywania danych w przesyłanym dokumencie.

Co zmiana oznacza dla przedsiębiorców?

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, zmiana ma na celu udoskonalenie narzędzia, które pozwala na identyfikacje nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych i uniemożliwienie działania oszustom podatkowym, nie szkodząc przy tym uczciwym podatnikom. To, że taka zmiana dotyka jednak wszystkich przedsiębiorców, nie ulega wątpliwości. W jaki sposób?

Przede wszystkim zamiast dwóch dokumentów będą zobowiązani do przesyłania jednego JPK_VAT wzbogaconego o informacje przesyłane za pomocą deklaracji VAT. Wraz ze zmianą wejdą w życie też pewne ułatwienia. Jednym z nich jest to, że przedsiębiorca nie będzie już musiał składać wniosku o zwrot w terminie 25 dni. Zamiast tego wystarczy wpisać w JPK_VAT wartość kwoty, która ma zostać zwrócona. W części deklaracyjnej będzie też można zaznaczyć, że podatnik wnosi o zaliczenie zwrotu podatku VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, wskazując rodzaj tego zobowiązania i kwoty, jaka na ten cel ma zostać zaliczona. Usunięto też dodatkowe załączniki dotyczące ulgi za złe długi, wskazując, że informacje, w jakim zakresie taka ulga była stosowana, będą już wynikać z części ewidencyjnej JPK_VAT. Zostanie również zlikwidowany obowiązek składania kopii deklaracji do urzędu celnego w przypadku ryczałtowego rozliczania importu towarów. Nie będzie takiej konieczności, bo urzędy na podstawie zawartych w JPK_VAT informacji będą mogły same potwierdzić, czy VAT od importu został przez podatnika prawidłowo rozliczony.

Zmiana, która ma wejść w życie w kwietniu br. to jednak nie tylko uproszczenia. Przede wszystkim wymusza ona zmiany informatyczne w systemach księgowych, z których przedsiębiorcy generują Jednolity Plik Kontrolny. Należy przy tym pamiętać, że nie wystarczy poszerzenie dotychczasowego JPK o dane z deklaracji VAT, bo fiskus żąda od przedsiębiorców do celów analitycznych także dodatkowych informacji.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że za błędy w przygotowaniu pliku JPK_VAT przewidziane są sankcje karne. Jednocześnie resort finansów przypomina, że podatnicy będą też zobowiązani do oznaczania faktur, które podlegają obowiązkowej podzielonej płatności.