Zamiany podatkowe 2022

Zmiany w podatkach w roku 2022

Polski Ład zawiera wiele zmian podatkowych. Zgodnie z intencją rządzących mają one doprowadzić do wyrównania szans na dobre życie pomiędzy najlepiej i najgorzej zarabiającymi w naszym kraju. Reforma opodatkowania zakłada poprawę sytuacji osób osiągających najniższe dochody. Na jakie konkretnie zmiany należy się przygotować w nadchodzącym 2022 r.? Kto na nich zyska, a kto straci w wyniku ich wprowadzenia? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje.

Nowy Polski Ład to szereg zmian podatkowych, z którymi Polacy będą musieli się zmierzyć już w nadchodzącym roku. Skorzystają na nich osoby uzyskujące niskie dochody, jednak spora część społeczeństwa może stracić. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Kwota wolna od podatku

Jedną ze zmian, na którą powinniśmy być przygotowani, jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Ministerstwo Finansów poinformowało na Twitterze: „[…] proponujemy historyczną, podwyżkę kwoty wolnej do 30 tys. zł. Równo dla wszystkich, niezależnie od zarobków. To europejski poziom, podobny do tego w Niemczech czy Francji”. Minister Finansów oszacował, że w wyniku tej zmiany w kieszeniach polskich podatników zostanie 9 mld złotych więcej. Na reformie ma skorzystać około 9 mln obywateli. Jak podkreślił wiceminister Sarnowski: „Kwota wolna w wysokości 30 tys. zł dotyczyć będzie wszystkich podatników, także jej wysokość nie będzie spadać wraz z rosnącym dochodem”. Nowa wysokość kwoty wolnej od podatku ma obowiązywać od stycznia 2022 r. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z projektem będzie ona dotyczyć podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Nie obejmie natomiast tych, którzy rozliczają się ryczałtem, kartą podatkową albo liniowo. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw Adam Abramowicz w wystąpieniu do premiera zaproponował zmiany w tym zakresie i objęcie kwotą wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł również tych osób, które rozliczają się podatkiem liniowym.

Skala podatkowa – jakie zmiany?

Nowy Polski Ład zakłada również zmiany skali podatkowej. Wysokość progów podatkowych z 85 528 zł rocznie ma zostać podniesiona do 120 000 zł rocznie. Co to oznacza w praktyce? Otóż po zmianie podatkiem 32% zostaną objęci ci podatnicy, których dochody przekroczą 120 000 zł rocznie, a nie jak obecnie 85 528 zł. Zatem do przekroczenia pierwszego progu podatkowego będzie obowiązywać zwolnienie z 30 000 zł dochodu; następnie do kwoty 120 000 zł rocznie będzie obowiązywać stawka 17%, a powyżej tej kwoty stawka 32%. Według Ministerstwa Finansów na tej reformie ma korzystać 620 tys. podatników, którzy obecnie płacą 32% podatek.

Składka zdrowotna – nowe zasady

Takie korzyści mogą okazać się jednak pozorne, jeśli weźmiemy pod uwagę kolejną zaproponowaną w Polskim Ładzie zmianę. Od roku 2022 firmy mają opłacać składki ZUS na takich samych zasadach jak pracownicy. Po reformie składka zdrowotna nie będzie odliczana od podatku i, zarówno w przypadku pracowników, jak i przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, będzie obliczana od dochodu. Będzie więc stanowić dodatkowe obciążenie w wysokości 9%. Dlatego po przekroczeniu drugiego progu podatkowego przedsiębiorca nie zapłaci w rzeczywistości 32%, ale 41% (obecnie jest to 33,25%). Zgodnie z propozycją, podstawa obliczenia składki nie będzie mogła być niższa niż najniższe wynagrodzenie. Po reformie składka zdrowotna będzie wynosić 1/3 stawki ryczałtu. Minister Sarnowski podczas konferencji, na której prezentowano nową ustawę podatkową zaproponowaną w Polskim Ładzie, podkreślił też, że nie będzie minimalnej składki zdrowotnej na ryczałcie.

Ulga dla klasy średniej

Ulgę będzie obliczał specjalny algorytm stworzony po to, by klasa średnia nie straciła na zmianach zaproponowanych w Polskim Ładzie. Wiceminister Sarnowski wskazał, że ulga ma zabezpieczyć pracowników zarabiających do 11 tys. zł miesięcznie. Dzięki niej nie będą musieli dopłacić nawet złotówki w wyniku wprowadzonych reform podatkowych. Należy tutaj zaznaczyć, że ulga przewidziana jest dla osób osiągających przychody z tytułu stosunku pracy. Nie obejmuje jednak tych, którzy osiągają przychody z tytułu umów cywilnoprawnych oraz działalności gospodarczej.

Przepisy zaproponowane w Polskim Ładzie mają wejść w życie już w 2022 roku.