Zmiany podatkowe dla osób fizycznych od 2018 roku

Zmiany w podatku od osób fizycznych w 2018 roku

Jak w każdym roku rząd szykuje szereg zmian podatkowych, które zaczną obowiązywać z początkiem nowego. Nowe przepisy będą dotyczyły m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, które opiszemy.

50% koszty uzyskania przychodów

Aktualna kwota, która umożliwia rozliczenie 50% kosztów uzyskania przychodów wynosi obecnie 42 764 zł. Od nowego zostanie ona zwiększona do wartości, która stanowi granicę pierwszego przedziału podatkowego, czyli do 85 528 zł.

Nowy limit środków trwałych – 10 tyś.

Proponowane jest również zwiększenie limitu wartości środków trwałych, które można po zakupie jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Obecny limit 3500zł ma zostać zwiększony do 10 000 zł.

Zaliczki na podatek dochodowy po przekroczeniu 1000 zł

Przewidziano uproszczenie dla firm osiągających niewielkie dochody. Będą one dokonywały wpłat zaliczek na podatek dochodowych dopiero w momencie gdy jego wysokość przekroczy 1000 zł. Zabieg ten ma odciążyć najmniejszych przedsiębiorców.

Brak obowiązku zgłaszania o prowadzeniu KPiR

Zniknąć ma zostać obowiązek informowania przez przedsiębiorce otwierającego działalność naczelnika US o założeniu księgi przychodów i rozchodów oraz zawarciu umowy z biurem księgowym do jej prowadzenia.

Amortyzacja – ograniczenie

Odpisy amortyzacyjne od środków nabytych nieodpłatnie – nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn – to nie będą mogły stanowić one kosztów uzyskania przychodu.

Zmiany w kwocie wolnej od podatku i zmniejszającej podatek

Ministerstwo Finansów proponuje zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 8000zł (obecnie 6600zł). Zmianie ma ulec także kwota zmniejszająca podatek w następujący sposób:

  • dla postawy nieprzekraczającej 8000 zł wyniesie 1440 zł
  • dla postawy pomiędzy 8000-13000 zł wyniesie 1440 zł minus kwota obliczoną wg wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5000 zł
  • dla postawy pomiędzy 13 000-85 528 zł wyniesie 556.82zł

Każdy rok niesie z sobą szereg wielu zmian podatkowych. Nie udało nam się uwzględnić wszystkich, ale będziemy informowali o nich na bieżąco w kolejnych publikacjach.