Obniżka podatku dochodowego z 18% na 17%

Zmniejszenie podatku dochodowego z 18% na 17%

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ministra finansów od października tego roku obniżono stawkę podatku dochodowego z 18 do 17 proc. Zmiana spowodowała ustalenie nowej skali podatkowej oraz zmniejszenie klina podatkowego, czyli różnicy pomiędzy kosztami, które ponosi z tytułu zatrudnienia pracownika pracodawca, a kwotą, którą pracownik dostaje na rękę.

W dniu 1 października br. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1835). Wynika z niej, że w trzecim kwartale tego roku podatek dochodowy będziemy rozliczać według niższej 17 proc. stawki.

Podatek dochodowy – dotychczasowe przepisy

Od stycznia do września bieżącego roku obowiązywała stara skala podatkowa, co oznacza, że od każdej zarobionej złotówki należy zapłacić 18% podatku dochodowego. Dotyczy to kwoty nieprzekraczającej 85.528 zł. Po przekroczeniu progu podatnik zapłaci kwotę 15.395,04 zł powiększoną dodatkowo o 32 proc. od nadwyżki ponad kwotę 85.528 zł.

Zmniejszeniu podatku – nowe przepisy

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy zapłacimy podatek 17 proc. Nowa skala będzie obowiązywać już w IV kwartale 2019 roku, co oznacza, że za okres od października do grudnia bieżącego roku za kwotę do 85.528 zł zapłacimy podatek 17 proc., a powyżej tej kwoty podatek w wysokości 14.539,76 zł oraz 32 proc. od tej części przychodu, która przekroczy 85.528 zł.

W ujęciu rocznym

Warto zwrócić uwagę, że wprowadzenie zmian w IV kwartale doprowadziło do sytuacji, w której za cały rok podatkowy podatnik będzie musiał zapłacić 17,75 proc. podatku od uzyskanych przychodów. W tym przypadku podatek wyliczony od podstawy przekraczającej kwotę 85.528 zł wyniesie 15.181,22 zł oraz 32 proc. od nadwyżki przekraczającej tę kwotę.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że degresywna kwota wolna od podatku nie uległa zmianie. Obniżona zostanie natomiast kwota zmniejszająca podatek. Po zmianie będzie ona wynosić odpowiednio:

  • dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 8.000 zł – 1.420 zł;
  • dla podstawy obliczenia podatku powyżej 8.000 zł, ale nieprzekraczającej 13.000 zł – 1.420 zł;
  • dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 13.000 zł, ale nieprzekraczającej 85.528 zł – 548,30 zł;
  • a dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 85.528 zł, ale nieprzekraczającej 127.000 zł – 548,30 zł.