Duży ZUS w 2016 roku - wysokość składki

Duży ZUS w 2016 – jaka wysokość składek?

Od nowego roku szykuje się wzrost składek ZUS, zarówno dla przedsiębiorców opłacających „Duży ZUS” jak i tych korzystających z preferencyjnych stawek. Ich wysokość jest trwale związana z wysokością minimalnego wynagrodzenia oraz średnią krajową. Wiemy na pewno, że minimalnie wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 1850zł, zatem składki również będą wyższe.

Składki preferencyjne tzw. „mały ZUS”

W tym wypadku podwyżka będzie mało znacząca i wyniesie kilka lub kilkanaście złotych (w zależności od średniego wynagrodzenia).

Szczegóły nt. wysokości preferencyjnych składek w nowym roku przeczytacie Państwo we wcześniejszym wpisie: Mały ZUS w 2016 – ile wynosi?.

Wysokość składek ZUS w 2016 roku

Przedsiębiorcy opłacający tzw. „Duży ZUS” od przyszłego roku będą opłacali składki w łącznej wysokości 1121,52zł. Ich wysokość to suma:

  • składki na ub. społeczne – 772,96zł
  • składki na fundusz pracy – 59,61zł
  • składki na ub. zdrowotne – 288,95zł

Sposób obliczania składek ZUS

Ubezpieczenie Społeczne
Podstawa wymiary składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2016 roku, które rząd oszacował na 4055zł. Zatem podstawa wymiaru tej składki wynosić będzie 2433zł

  • ub. emerytalne 19,52% z 2433zł = 474,92zł
  • ub. rentowe 8% z 2433zł = 194,64zł
  • ub. chorobowe 2,45% z 2433zł = 59,61zł
  • ub. wypadkowe 1,8% z 2433zł = 43,79zł

RAZEM – 772,96zł

Fundusz Pracy
Składka na fundusz pracy wynosi 2,45% od podstawy wymiaru składek, która jest taka sama jak w przypadku ub. społecznego.

Zatem składka na fundusz pracy wynosi 59,61zł = 2,45% z 2433zł.

Ubezpieczenie Zdrowotne
Wysokość składki to 9% podstawy. W roku 2015 podstawa wynosiła 3104,57zł, w tym wypadku składka na ub. zdrowotne wyniesie:

RAZEM – 288,95zł = 9% z 3210,60zł