Split payment – najważniejsze informacje

Mechanizm podzielonej płatności ma być nowym rozwiązaniem uszczelniającym system VAT. Nabywcy będą mieli możliwość płacić za faktury w dwóch transzach. Część netto trafi do sprzedawcy a wartość podatku na specjalne konto VAT. Jak ma wyglądać wdrażanie nowego systemu? Co powinieneś wiedzieć jako przedsiębiorca? Zajrzyj do artykułu.

Wcześniej wspominaliśmy na jego temat w zeszłorocznej publikacji pt.: „Spilt Payment – podzielona płatność – co to jest?„.

Czy split payment jest obowiązkowy?

W 2018 roku split payment nie jest obowiązkowy. Przechodzi fazę testowania. Przedsiębiorcy mogą decydować się na niego dobrowolnie. Jeśli jednak wybierzesz podzieloną płatność, będziesz musiał założyć odrębne konto w banku. Na to konto za pomocą komunikatu przelewu będziesz przelewał podatek. Bank nie może obciążyć bezpośrednio tego rachunku opłatami.

Wstępne plany zakładają, że split payment będzie obowiązkowy od 1. stycznia 2019 r. dla niektórych działalności. Chodzi o firmy stosujące mechanizm odwrotnego obciążenia (branża budowlana, paliwowa).

Zachęty do stosowania mechanizmu split payment

Split payment jest pracochłonnym mechanizmem. Po pierwsze będziesz musiał założyć nowy rachunek bankowy na potrzeby podatku VAT. Przelew podatku będzie trzeba dobrze opisać za pomocą komunikatu przelewu (dane kontrahenta, jego NIP i numer faktury).

Stosowanie split paymentu ma być wynagradzane przez organy skarbowe. Wpłacanie podatku VAT przed 25. dnia miesiąca ma skutkować obniżeniem zobowiązania. Resort Finansów ustalił specjalny wzór wyliczania rabatu:

Wzór na rabat Split Payment

gdzie:
S – wysokość rabatu
z – wysokość zobowiązania podatkowego
r – stopa referencyjna NBP
n – liczba dni pozostała do terminu zapłaty VAT

Aby obliczyć wysokość rabatu, należy pomnożyć kilka wartości. Kwotę zobowiązania z deklaracji VAT x stopę referencyjną NBP1 x liczba dni pozostała do terminu zapłaty VAT / 360.

Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych złotych, na zwykłych zasadach. W rzeczywistości okazuje się, że rabat jest symboliczny. Najlepiej zobrazować to na przykładzie liczbowym.

PRZYKŁAD:
Rozliczenie miesięczne wykazało, że przedsiębiorca ma za lipiec do zapłaty 20 000 zł VAT. Termin upływa 27. sierpnia. Podatnik zapłacił podatek już 17. sierpnia, czyli 10 dni przed terminem. Rabat wylicza się następująco:

Rabat = 20 000 x 1,5% x 10/360
Rabat = 8,33 zł.

Przedsiębiorca, w tym przypadku otrzyma 8,33 zł rabatu. Po wymaganym zaokrągleniu upust wyniesie 8 zł.

Od 1. lipca 2018 roku sprawniej ma być zwracana nadwyżka podatku VAT. Organy skarbowe będą miały 25 dni na wykonanie przelewu zwrotnego. Urzędy skarbowe nie będą mogły odwlekać terminu zwrotu. Skrócony okres będzie przysługiwał wszystkim przedsiębiorcom, niezależnie od tego, czy stosują split payment. Ważne jest jednak, aby wniosek o zwrot złożyć jednocześnie ze składaniem deklaracji podatkowej.

Nowe wzory deklaracji VAT

Ustawodawca ustalił nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 roku poz.856).

W deklaracji VAT-7 w części E w pozycji 58 należy wpisać kwotę zobowiązania podatkowego. Jeśli przysługuje Ci zwrot i chcesz skorzystać z 25-dniowego terminu, to również wpisujesz kwotę do pozycji 58.

W części F znajduje się nowa pozycja 67. Tam należy wpisać kwotę rabatu, wynikającego z przedterminowej zapłaty.

Pozycja 68 to określenie, czy będziesz korzystać ze zwrotu podatku na rachunek VAT.

Jeśli chcesz, aby nadwyżka podatku została przeniesiona na następny okres rozliczeniowy, zaznaczasz to w pozycji 69.

Specjalne przypadki faktur

Czasem sytuacja wymaga, żeby wystawić fakturę zaliczkową, pro forma lub korektę. Jak stosować mechanizm podzielonej płatności w takich przypadkach?

Podzieloną płatność można stosować do faktur zaliczkowych. Należy jednak pamiętać, żeby odpowiednio opisać przelew. Chodzi o to, aby nie było wątpliwości, jakiej transakcji dotyczy dany podatek.

Nie można jednak zastosować split paymentu przy fakturach pro forma. Należy wystąpić do kontrahenta z prośbą o wystawienie faktury VAT.

W szczególnie uważny sposób trzeba podchodzić do korekt faktur. Można dokonywać korekty na całą kwotę faktury lub tylko na część. Nie ma przeciwwskazań, by stosować split payment. W komunikacie przelewu musi być podany NIP kontrahenta oraz wskazanie numeru korygowanej faktury.

Czy warto stosować split payment?

Mechanizm split payment powstał w celu uszczelnienia systemu VAT. Resort finansów zakłada, że bezpośrednia zapłata VAT w chwili otrzymania faktury poprawi ściągalność podatku.

Dla przedsiębiorców jest to zupełnie nowa sytuacja i wymaga zdobywania nowej wiedzy. Istnieje również obawa, że podział płatności każdego przelewu będzie bardziej pracochłonny.

Inna kwestia to blokada środków. Pieniądze, które mają pokryć zobowiązanie VAT teoretycznie zostają własnością przedsiębiorcy. W praktyce, nie będziesz miał do nich dostępu.

Ustawodawca próbuje zachęcić podatników przez obniżki podatku. W rzeczywistości rabat jest niewielki w stosunku do całego zobowiązania VAT. Poza tym, rabat przysługuje tylko tym, którzy uiścili zobowiązanie przed terminem.

Okres przejściowy może być dobrą okazją, by Ministerstwo Finansów przetestowało mechanizm. Należy mieć nadzieję, że w najbliższym czasie Rząd zaproponuje inne, bardziej korzystne zachęty dla przedsiębiorców.